แก้ว เซรามิค ราคาถูก กรุงเทพ ราคาส่ง แก้วใส แก้วมัค พรีเมียม โรงงานรับผลิตและสั่งทำตามแบบ รับพิมพ์โลโก้ ชื่อบริษัท บนแก้วเซรามิค แก้วเซรามิก แก้วมัค แก้วกาแฟ แก้วน้ำ แก้ว แก้วใส แก้วของแถม แก้วของชำร่วย แก้วเปลี่ยน่สี แก้วขาย แก้วกระเบื้องเคลือบ แก้วเซรามิค แก้ว แก้วใส แก้วมัค พรีเมียม โรงงานแก้ว แก้วเซรามิค แก้วเซรามิก แก้ว แก้วใส แก้วมัค พรีเมียม โรงงานแก้ว แก้วเซรามิก แก้วเซรามิค แก้วใส แก้วมัค พรีเมียม โรงงานแก้วแก้วเซรามิก แก้วเซรามิค แก้วใส แก้วมัค พรีเมียม โรงงานแก้ว แก้วเซรามิก แก้วเซรามิค แก้วใส แก้วมัค พรีเมียม โรงงานแก้ว แก้วเซรามิก แก้วเซรามิค แก้วใส แก้วมัค พรีเมียม โรงงานแก้ว แก้วเซรามิก แก้วเซรามิค แก้วใส แก้วมัค พรีเมียม โรงงานแก้ว แก้วเซรามิก แก้วเซรามิค แก้วใส แก้วมัค พรีเมียม โรงงานแก้ว แก้วเซรามิก แก้วเซรามิค แก้วใส แก้วมัค พรีเมียม โรงงานแก้วแก้วเซรามิก แก้วเซรามิค แก้วใส แก้วมัค พรีเมียม โรงงานแก้ว แก้วเซรามิก แก้วเซรามิค แก้วใส แก้วมัค พรีเมียม โรงงานแก้ว แก้วเซรามิก แก้วเซรามิค แก้วใส แก้วมัค พรีเมียม โรงงานแก้วแก้วเซรามิก แก้วเซรามิค แก้วใส แก้วมัค พรีเมียม โรงงานแก้ว แก้วเซรามิก แก้วเซรามิค แก้วใส แก้วมัค พรีเมียม โรงงานแก้ว แก้วเซรามิก แก้วเซรามิค แก้วใส แก้วมัค พรีเมียมแก้วเซรามิก แก้วมัค แก้วกาแฟ แก้วน้ำ แก้ว แก้วใส แก้วของแถม แก้วของชำร่วย แก้วเปลี่ยน่สี แก้วขาย แก้วกระเบื้องเคลือบ แก้วเซรามิค แก้ว แก้วใส แก้วมัค พรีเมียม โรงงานแก้ว

PS Sustain Products Co., Ltd.

         บริษัท พีเอส ซัสเทนโปรดักส์ จำกัด เป็นโรงงานเซรามิค และรับพิมพ์โลโก้ ลงบนชิ้นงานต่าง ๆ เช่น เซรามิค และ แก้วน้าใส เรามีเตาอบ 800 อาศาเซลเซียส พร้อมระบบสายพานลำเลียงไฟฟ้า รวม 25 เมตร สามารถผลิตชิ้นงานติดเผาได้ 10,000 - 15,000 ใบต่อวัน กับประสบการณ์และความ ชำนาญงาน มากกว่า 15 ปี และมีพืนที่ในการจัดเก็บ STOCK มากกว่า 3 ไร่ สำหรับรองรับงานไม่ว่าจะเป็น งานเล็กหรืองานใหญ่
        เราพร้อม ที่จะให้บริการแก่ท่าน ในเรืองของการ รับผลิตสินค้าเซรามิค แก้วน้ำใส รับจ้างทำโลโก้ ติดอบ ชิ้นงาน พร้อมทั้งรับจ้างประกอบและบรรจุสินค้า

         PS Sustain Products Co., Ltd. is a ceramics factory we made to order to print screen logo on the any products ceramics and glassware. we have electric over 800 'c with 25 meters electric conveyor system we can produce for 10,000 - 15,000 pcs per day with our experience and expertis in this field for more than 15 years we have storage space for stock over 9600 square meters to support for small and large order
        we are ready to provide you in the ceramic production and glass ware , design your logo to place on you product including product assembly 

ฝ่ายขาย และสอบถามข้อมูล

คุณ อ้อย 090-140 8853 คุณ ตุ๊ก 090-140 8852
คุณ แจง 092-120 0205 คุณ น้องนาง 093-113 9256
คุณพงษ์ศักดิ์ 081-8566838 คุณเตย 081-7050700

รูปแบบ แก้วเซรามิค

 • P.S. Sustain Products Co., LTD. เซรามิคสีขาวM-06
 • P.S. Sustain Products Co., LTD.เซรามิคสีขาวM-164
 • P.S. Sustain Products Co., LTD. เซรามิคสีขาวM 169
 • P.S. Sustain Products Co., LTD. เซรามิคสีขาว M 291
 • P.S. Sustain Products Co., LTD. เซรามิคสีขาว M 016
 • P.S. Sustain Products Co., LTD. เซรามิคสีขาวKC 3
 • P.S. Sustain Products Co., LTD. เซรามิคสีขาว KC 100
 • P.S. Sustain Products Co., LTD. เซรามิคสีขาว KCB 57
 • P.S. Sustain Products Co., LTD. เซรามิคสีขาว KC 157
 • P.S. Sustain Products Co., LTD. เซรามิคสีขาว KC 159
 • P.S. Sustain Products Co., LTD. เซรามิคสีขาว KC 618
 • P.S. Sustain Products Co., LTD. เซรามิคสีขาว KCB 57
 • P.S. Sustain Products Co., LTD. เซรามิคสีขาว KCB 275
 • P.S. Sustain Products Co., LTD. เซรามิคสีขาว M 256
 • P.S. Sustain Products Co., LTD. เซรามิคชุดกาแฟ สีขาว CS 113
 • P.S. Sustain Products Co., LTD. เซรามิคชุดกาแฟ สีขาว CS 120
ดูรูปแบบแก้วทั้งหมด

ข้อมูลการผลิต

ตัวอย่างสินค้าสั่งผลิต
 
 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์และขอบคุณลูกค้า

หนังสือพิมพ์ เช้านี้ (News peper today)